RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Podstawa prawna informacji:

art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”):

 

Treść informacji:

 1. administratorem danych osobowych jest Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna PRODENT
  w Mysłowicach,

 2. dane kontaktowe: ul. Gen. Ziętka 36, Mysłowice; tel. (32) 222 66 54, e-mail: gabinet@prodent-myslowice.pl

 3. dane osobowe przetwarzane będą celu:

 1. udokumentowania stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych,

 2. udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

 3. weryfikacji uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ich rozliczenia,

 1. odbiorcą danych osobowych mogą być:

 1. osoby i podmioty wskazane w obowiązujących przepisach prawa,

 2. podmiot finansujący świadczenia opieki zdrowotnej,

 3. podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych,

 1. dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

 2. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

 3. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

 4. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,

 5. podanie danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe i stanowi warunek udzielenia świadczenia medycznego.

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies